Untitled Document

ระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่ ประมวลภาพวันสุนทรภู่

สอนให้ดูแลการกิน การนอนให้สามี
การกิน การนอนนั้นเป็นการใหญ่
ระวังระไวอย่าได้ทำเมินเฉย
ของหวานคาวเป็นการของทรามเชย
อย่าละเลยไว้ใจให้ใครทำ

(สุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่)

หน้าหลักต่อไป